KONTAKT
Strzelnica Płock – KS GROT

Adres:
ul.Norbertańska 6
09-402 Płock

Prezes:

Wiceprezes:

Skarbnik:

Sekretarz Klubu:

Członek Zarządu:

Prowadzący strzelanie:

Kierownik Strzelnicy:

Paweł Ślepowroński

Honoriusz Siarkowski

Dariusz Komorniczak

Maciej Boszko

Zenon Kamiński

Jarosław Walczak