some3_text Kontakt
some3_text

Wyniki zawodów klubowych:


Wyniki tymczasowe

Rok 2022
Lp. Data zawodów Nazwa zawodów Wyniki
1 15-16.01.2022 Zawody z okazji rocznicy wyzwolenia Płocka Komunikat
2 19-20.02.2022 Puchar Zimy Komunikat
3 12-13.03.2022 Puchar Prezesa KS „GROT” LOK Płock Komunikat
4 02-03.04.2022 Puchar Wiosny Komunikat
5 22.05.2022 Zawody z okazji dnia zwycięstwa Komunikat
6 12.06.2022 Puchar Lata Komunikat
7 17.07.2022 Lato - Edycja I Komunikat
8 07.08.2022 Lato - Edycja II Komunikat
9 20.08.2022 Płocki Otwarty Turniej Pistoletowy Komunikat
10 17-18.09.2022 Puchar Prezesa Stowarzyszenia Klub Sportowy "GROT" Komunikat
11 15-16.10.2022 Puchar Jesieni Komunikat
12 19-20.11.2022 Zawody z okazji 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Komunikat
13 03-04.12.2022 Zawody Finałowe 2022 Komunikat


Rok 2021
Lp. Data zawodów Nazwa zawodów Wyniki
1 27-28.02.2021 Puchar Zimy Komunikat
2 13-14.03.2021 Puchar Prezesa KS „GROT” LOK Płock Komunikat
3 10-11.04.2021 Puchar Wiosny - odwołane ze względu na pandemię
4 22-23.05.2021 Zawody z okazji dnia zwycięstwa Komunikat
5 19-20.06.2021 Puchar Lata Komunikat
6 18.07.2021 Lato - Edycja I Komunikat
7 07.08.2021 Lato - Edycja II Komunikat
8 21.08.2021 Płocki Otwarty Turniej Pistoletowy Komunikat
9 18.09.2021 Puchar Prezesa Stowarzyszenia Klub Sportowy "GROT" Komunikat
10 16-17.10.2021 Puchar Jesieni Komunikat
11 13-14.11.2021 Zawody z okazji 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Komunikat
12 11-12.12.2021 Zawody Finałowe 2021 Komunikat


Rok 2020
Lp. Data zawodów Nazwa zawodów Wyniki
1 26.01.2020 Zawody z okazji rocznicy wyzwolenia Płocka Komunikat
2 23.02.2020 Puchar Zimy Komunikat
3 20-21.06.2020 Puchar Lata Komunikat
4 11-12.07.2020 LATO Edycja I Komunikat
5 26.07.2020 LATO Edycja II Komunikat
6 08-09.08.2020 LATO Edycja III Komunikat
7 22.08.2020 Płocki Otwarty Turniej Pistoletowy Komunikat
8 12-13.09.2019 Puchar Prezesa Stowarzyszenia Klub Sportowy "GROT" Komunikat
9 17-18.10.2020 Puchar Jesieni Komunikat
10 05-06.12.2020 Zawody Finałowe 2020 Komunikat


Rok 2019
Lp. Data zawodów Nazwa zawodów Wyniki
1 27.01.2019 Zawody z okazji rocznicy wyzwolenia Płocka Komunikat
2 24.02.2019 Puchar Zimy Komunikat
3 17.03.2019 Puchar Prezesa KS "GROT" LOK Płock Komunikat
4 27.04.2019 I Runda Pucharu Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym Komunikat
5 28.04.2019 Puchar Wiosny Komunikat
6 12.05.2019 Zawody z okazji dnia zwycięstwa Komunikat
7 15.06.2019 Puchar Lata Komunikat
8 07.09.2019 Płocki Otwarty Turniej Pistoletowy Komunikat
9 15.09.2019 Puchar Prezesa Stowarzyszenia Klub Sportowy "GROT" Komunikat
10 19.10.2019 Puchar Jesieni Komunikat
11 17.11.2019 Zawody z okazji 101 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
Komunikat
12 08.12.2019 Zawody Finałowe 2019 Komunikat

Rok 2018
Lp. Data zawodów Nazwa zawodów Wyniki
1 28.01.2018 Zawody z okazji rocznicy wyzwolenia Płocka Komunikat
2 25.02.2018 Puchar Zimy Komunikat
3 18.03.2018 Puchar Prezesa KS "GROT" LOK Płock Komunikat
4 28.04.2018 I Runda Pucharu Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym Komunikat
5 29.04.2018 Puchar Wiosny Komunikat
6 06.05.2018 Zawody z okazji dnia zwycięstwa Komunikat
7 10.06.2018 Puchar Lata Komunikat
8 08.09.2018 Płocki Otwarty Turniej Pistoletowy Komunikat
9 09.09.2018 Puchar Prezesa Stowarzyszenia Klub Sportowy "GROT" Komunikat
10 21.10.2018 Puchar Jesieni Komunikat
11 18.11.2018 Zawody z okazji 100 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
Komunikat
12 09.12.2018 Zawody Finałowe 2018 Komunikat
13 16.12.2018 Zawody dynamiczne Komunikat


Rok 2017
Lp. Data zawodów Nazwa zawodów Wyniki
1 22.01.2017 Zawody z okazji rocznicy wyzwolenia Płocka Komunikat
2 26.02.2017 Puchar Zimy Komunikat
3 19.03.2017 Puchar Prezesa KS "GROT" LOK Płock Komunikat
4 22.04.2017 I Runda Pucharu Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym Komunikat
5 30.04.2017 Puchar Wiosny Komunikat
6 28.05.2017 Zawody z okazji dnia zwycięstwa Komunikat
7 25.06.2017 Puchar Lata Komunikat
8 26.08.2017 Płocki Otwarty Turniej Pistoletowy Komunikat
9 24.09.2017 Puchar Prezesa Stowarzyszenia
Klub Sportowy "GROT"
Komunikat
10 22.10.2017 Puchar Jesieni Komunikat
11 19.11.2017 Zawody z okazji 99 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
Komunikat
12 03.12.2017 Zawody Finałowe 2017 KomunikatRok 2016
Lp. Data zawodów Nazwa zawodów Wyniki
1 24.01.2016 Zawody z okazji rocznicy wyzwolenia Płocka Komunikat
2 21.02.2016 Puchar Zimy Komunikat
3 20.03.2016 Puchar Prezesa KS "GROT" LOK Płock Komunikat
4 24.04.2016 Puchar Wiosny Komunikat
5 22.05.2016 Zawody z okazji dnia zwycięstwa Komunikat
6 12.06.2016 Puchar Lata Komunikat
7 11.09.2016 Puchar Prezesa Stowarzyszenia
Klub Sportowy "GROT"
Komunikat
8 16.10.2016 Puchar Jesieni Komunikat
9 20.11.2016 Zawody z okazji 98 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
Komunikat
10 11.12.2016 Zawody Finałowe 2016 Komunikat


Rok 2015
Lp. Data zawodów Nazwa zawodów Wyniki
1 25.01.2015 Zawody z okazji rocznicy wyzwolenia Płocka Komunikat
2 15.02.2015 Puchar Zimy Komunikat
3 15.03.2015 Puchar Prezesa KS "GROT" LOK Płock Komunikat
4 12.04.2015 Puchar Wiosny Komunikat
5 25.04.2015 I Runda Pucharu Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym Komunikat
6 23-24.05.2015 Zawody z okazji dnia zwycięstwa Komunikat
7 27-28.06.2015 Puchar Lata Komunikat
8 06.09.2015 Puchar Prezesa Stowarzyszenia
Klub Sportowy "GROT"
Komunikat
9 11.10.2015 Puchar Jesieni Komunikat
10 22.11.2015 Zawody z okazji 97 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
Komunikat
11 13.12.2015 Zawody Finałowe 2015 Komunikat


Rok 2014
Lp. Data zawodów Nazwa zawodów Wyniki
1 12.01.2014 Zawody z okazji rocznicy wyzwolenia Płocka Komunikat
2 16.02.2014 Puchar Zimy Komunikat
3 16.03.2014 Puchar Prezesa KS "GROT" LOK Płock Komunikat
4 06.04.2014 Puchar Wiosny Komunikat
5 26.04.2014 I Runda Pucharu Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym Komunikat
6 18.05.2014 Zawody z okazji dnia zwycięstwa Komunikat
7 29.06.2014 Puchar Lata Komunikat
8 06.09.2014 I Płocki Turniej Pistoletowy
Klub Sportowy "GROT"
Komunikat
9 28.09.2014 Puchar Prezesa Stowarzyszenia
Klub Sportowy "GROT"
Komunikat
10 09.11.2014 Puchar Jesieni Komunikat
11 23.11.2014 Zawody z okazji 96 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
Komunikat
12 14.12.2014 Zawody Finałowe 2014 Komunikat

Rok 2013
Lp. Data zawodów Nazwa zawodów Wyniki
1 17.02.2013 Puchar Zimy Komunikat
2 17.03.2013 Puchar Prezesa KS "GROT" LOK Płock Komunikat
3 14.04.2013 Puchar Wiosny Komunikat
5 18.05.2013 I Runda Pucharu Mazowsza w Strzelectwie Historycznym Komunikat
4 19.05.2013 Zawody z okazji dnia zwycięstwa Komunikat
5 16.06.2013 Puchar Lata Komunikat
6 22.09.2013 Puchar Prezesa Stowarzyszenia
Klub Sportowy "GROT"
Komunikat
7 20.10.2013 Puchar Jesieni Komunikat
8 17.11.2013 Zawody z okazji 95 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
Komunikat
9 08.12.2013 Zawody Finałowe 2013 Komunikat


Rok 2012
Lp. Data zawodów Nazwa zawodów Wyniki
1 22.01.2012 Zawody z okazji Rocznicy Wyzwolenia Płocka Komunikat
2 11.02.2012 Płockie Zawody w Strzelectwie Czarnoprochowym Komunikat
3 12.02.2012 Puchar Zimy Komunikat
4 18.03.2012 Zawody Klasyfikacyjne KS Grot Komunikat
5 21.04.2012 I Edycja Pucharu Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym Komunikat
6 29.04.2012 Puchar Wiosny Komunikat
7 23.06.2012 Puchar Lata Komunikat
8 30.09.2012 Puchar Prezesa KS GROT Komunikat
9 13.10.2012 Puchar Jesieni Komunikat
10 18.11.2012 94 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski Komunikat
11 08.12.2012 Zawody Finałowe KS GROT LOK Płock Komunikat
12 30.12.2012 Zawody klasyfikacyjne Komunikat
(C) KS "GROT" LOK Płock