some3_text Kontakt
some3_text

Opłaty:


Opłata Kwota Uwagi
Wniosek o wydanie/przedłużenie
ważności licencji PZSS
60 zł (10zł Warszawsko Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego + 50zł PZSS) Opłata wpłacana pzez zawodnika do kasy Klubu. Klub, zgodnie z procedurą PZSS, wykonuje zbiorcze przelewy na konto PZSS i WMZSS
Egzamin na patent strzelecki 400 zł Opłata wpłacana bezpośrednio przez zawodnika na konto PZSS
Część praktyczna egzaminu
na patent strzelecki
400 zł I dyscyplina
200 zł II dyscyplina
200 zł III dyscyplina
Opłata wnoszona do Klubu

W przypadku gdy zawodnik w danym roku nie weźmie udziału w wymaganej przepisami liczbie startów w zawodach z obserwatorem WMZSS/PZSS, przedłużenie ważności licencji możliwe jest po zaliczeniu przez zawodnika części praktycznej egzaminu na patent. Za egzamin z pierwszej dyscypliny (np. pistolet) opłata wynosi 400 zł, za każdą kolejną dyscyplinę (np. karabin, strzelba) po 200 zł.
Liczba dyscyplin objętych egzaminem zależy od decyzji zawodnika.
(C) KS "GROT" LOK Płock