some3_text Kontakt
some3_text

Skład Zarządu Klubu:

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko
1 Prezes Zarządu Paweł Ślepowroński
2 Wiceprezes Zarządu Honoriusz Siarkowski
3 Skarbnik Klubu Dariusz Komorniczak
4 Sekretarz Klubu Jarosław Walczak
5 Członek Zarządu Klubu Zenon Krzysztof Kamiński
6 Członek Zarządu Klubu Maciej Boszko
7 Członek Zarządu Klubu Mariusz Mikulski

Strzelnica:        Nasz Klub korzysta ze strzelnicy Ligi Obrony Kraju przy ul. Norbertańskiej 6.

        Do dyspozycji mamy następujące osie (stanowiska strzeleckie):

50m - do strzelań z karabinków sportowych (np. SM) - stanowiska strzeleckie zadaszone
25m - do strzelań z broni krótkiej (np. Margolin, Glock, Walther P99 itp.) - stanowiska strzeleckie zadaszone
10m - pawilon do strzelań z broni pneumatycznej pistolet/karabin (budynek zamknięty/ogrzewany)
oś do strzelań dynamicznych - około 30 m, przeznaczona do strzelań zodnie zasadami IPSC, IDPA itp.


Historia:


        Klub Strzelecki LOK GROT PŁOCK powstał na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Już wtedy należała do niego liczna grupa ludzi zafascynowanych strzelectwem. Od dnia powstania do dnia dzisiejszego jest to klub „LOK-owski”.        Do powstania strzelnicy przyczynili się m.in.: Jerzy Żochowski, Jan Ignaczewski i Robert Milczarek. Ich dzielo kontynuowali : Tomasz Ciecierski, Józef Solawa, Bogdan Kruk, Paweł Wójcik, Jan Bońkowski, Zenon Kamiński i wielu innych członków płockiego klubu strzeleckiego (nie sposób wszystkich wymienić). Do klubu należy ponad 100 osób, dla których strzelectwo sportowe pasją, a także ci, którzy ze względów zawodowych mają kontakt z bronią i muszą dbać o swoje umiejętności strzeleckie.Na przełomie ostanich kilkudziesięciu lat prezesami klubu byli m.in.:

1973 - 1977 Jan Bońkowski
1977 - 1997 Paweł Wójcik
1997 - 2006 Bogdan Kruk
2006 - 2010 Tomasz Ciecierski
2010 - 2011 Józef Solawa
2011 - Paweł Ślepowroński

(C) KS "GROT" LOK Płock